Co robimy?

Wprowadzamy w ruch najśmielsze idee. Pasjonujemy się technologiami Mobile, Wearables, Virtual & Augumented Reality oraz Big Data wierząc głęboko, że to kierunek, w jakim podąża dzisiejszy świat. Jesteśmy inkubatorem innowacji, motywując do działania, które podnosi jakość życia. Poszukujemy pomysłów na atrakcyjne aplikacje, oceniamy ich potencjał, kreujemy, projektujemy i zapewniamy ich finansowanie. Stwarzamy przestrzeń dla pomysłodawców i kreatorów, dając im wachlarz możliwości w realizacji ich wizji, prowadząc ich od idei aż do wprowadzenia na rynek ich rozwiązań.

Zobacz, jak proces projektowania aplikacji  wygląda w naszym wykonaniu.

 

APPS DEVELOPMENT

1. Research rynku

» Jeśli podobna aplikacja istnieje ustalamy:
»  Ilość takich aplikacji
»  Liczbę użytkowników każdej z nich
»  Zakres funkcjonalny
»  Urządzenia na jakich działają
»  Model biznesowy i ceny

» Jeśli podobnej aplikacji nie ma, przystępujemy do działania, na które składają się:
»  Opracowanie studium wykonalności
»  Badania rynku
»  Określenie grupy/grup docelowych
»  Oszacowanie popytu
»  Opracowanie modelu biznesowego
»  Zaprojektowanie mocków

2. Stworzenie wstępnego planu funkcjonalnego
3. Estymacja inwestycji
4. Estymacja potencjalnego BEP
5. Estymacja zwrotu z inwestycji
6. Ocena opłacalności
7. Określenie źródła finansowania – jeśli ma być inne niż własne

» Określenie źródła finansowania
» Przygotowanie dokumentacji
» Pozyskanie finansowania

8. Kompletowanie zespołu i podział ról
9. Ustalenie harmonogramu realizacji
10. Development
11. Prace związane z demo i komercjalizacją wersji MVP
12. Go live!