Bambino

Ambicją twórców aplikacji Bambino jest stworzenie narzędzia pomocnego parom starającym się o dziecko. Innowacyjna na skalę światową aplikacja mobilna Bambino została opracowana na bazie zdefiniowanego algorytmu z zastosowaniem sieci neuronowych i pozwala na wyznaczanie dni płodnych kobiety w sposób nieingerujący w jej naturalny rytm i komfort życia. Bambino wykorzystuje parametr pomiaru oporu elektrycznego skóry kobiety i pozwala na skorelowanie jego zmian z dniem owulacji.

W produkcie po raz pierwszy na świecie zastosowano tzw. technologia ubieralną czyli inteligentny zegarek posiadający sensor, umożliwiający analizę parametrów ciała kobiety. Zasada działania opiera się  o ciągłe i nieinwazyjne monitorowanie aktywności kobiety oraz ciągły pomiar i zbieranie parametrów fizjologicznych (24 h/7 dni) przez niezbędne urządzenia: smartfon i inteligentny zegarek, tak aby wyznaczyć najlepszy czas na zajście w ciążę bez konieczności wizyt w poradniach lekarskich, do wyznaczania których będziemy używali sieci neuronowych i Big Data.

O innowacji produktu świadczy ponadto połączenie poprzez aplikację trzech zainteresowanych stron: kobiety, partnera i lekarza, a także charakterystyka algorytmu, który będzie się „uczył” i rozwijał przez cały czas komercjalizacji, w efekcie zapewniając jak najdokładniejsze możliwe do osiągnięcia narzędzie do planowania ciąży.

 

 

 

Bambino dostępne będzie na Android i iOS. Do pobrania już wkrótce!

 TECHNOLOGIE