Parrot

Parrot to łatwa, intuicyjna i elastyczna platforma umożliwiająca skuteczne zarządzanie procesami biznesowymi end to end.  To system automatyzujący wdrożenie dużych systemów ERP  np. typu SAP czy Dynamics. Ułatwia lepsze projektowanie, wykonanie i monitorowanie procesów.

Platforma umożliwia definiowanie procesu w oparciu o strukturę firmy oraz zakres wdrożenia, łączy podprocesy w główne bloki, które pomagają komunikować się na wysokim szczeblu zarządzania oraz określa warianty w obrębie głównych bloków, pozwalając jednocześnie na ich różnicowanie i modyfikację w zależności od potrzeb lub luk procesowych. Parrot pomaga zdefiniować zespoły odpowiedzialne za pracę operacyjną i określa niezbędną dokumentację.

Wśród kluczowych atutów platformy Parrot wymienić należy wysoką skuteczność, która polega na możliwości określenia luk procesowych lub niskiej efektywności oraz sprawnej i szybkiej reakcji, tworzeniu rozwiązań i wprowadzaniu zmian. Wpływ na przebieg procesu pozwala na minimalizację kosztów oraz wzrost wydajności.

Zorientowana na potrzebach klienta platforma Parrot gwarantuje stały i zrównoważony rozwój poprzez dostęp do całego procesu produkcji, kontrolę nad nim i możliwość sprawnego zarządzania i reakcji. Pozwala także na mierzenie efektów i zestawianie  z oczekiwanymi rezultatami.

 

TECHNOLOGIE